DS Køleteknik Montage

Ønsker du at bestille en opgave eller oprette en serviceaftale, så klik i stedet på knappen forneden.
Opret din bestilling her

Standardmontage

En standardmontage af varmepumpe eller aircondition-anlæg inkluderer følgende
  • Anlæggets indedel monteres på væg/loft efter kundens ønske.
  • Der anvendes max. 4 meter rørføring samt hvid kabelkanal.
  • Der bores hul gennem væg (mursten, træ, leca, gasbeton).
  • Udedelen opsættes på væggen eller på jorden udenfor efter aftale.
  • Der monteres udvendig kabelbakke til kølerør, kondensvandsslange og kabel.Mål: 90*65mm. Farve: Hvid.
  • Kølerør og elkabel mellem ude- og indedel tilsluttes, ligesom også kondensvandsslange tilsluttes samt 1 meters tilslutningsledning med stikprop med jordforbindelse.
  • Herefter tæthedsprøvning, evakuering og test af anlæg.
  • Hul i væggen tætnes med hvid sanitet-silicone eller brøndskum.
  • Evt. opstart og instruktion i brug af anlæg.
  • Brugervejledning udleveres.

 

Øvrigt

Driftsforstyrrelser

For at undgå driftsforstyrrelser på grund af andet/andre tilkoblede el-artikler, anbefales det, at der monteres egen sikringsgruppe. En sådan montage skal udføres af en autoriseret el-installatør. Læs den tekniske beskrivelse af anlægget for at få flere oplysninger herom.

Montering

Der skal være "fri adgang" for montøren til det område, hvor anlægget skal monteres. Montøren fjerner pga. forsikringsbetingelser og Arbejdstilsynets regler ikke sit fodtøj under indendørs arbejde, så eventuel afdækning til beskyttelse af gulv er købers ansvar. Kræves der specielle tilladelser for opsætning af anlægget, er det købers ansvar at fremskaffe disse.