FAQ

You are here:

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål

Som forbruger kan det være svært at gennemskue de mange informationer og oplysninger, du får, når du undersøger markedet for varmepumper.

Vi har her på siden valgt at samle mange af de ting, som du skal være opmærksom på, når du påtænker at købe en varmepumpe.

EU forordning (nr. 303 af 2. april 2008) forbyder virksomheder, som ikke er certificerede, at installere varmepumper, hvor der skal foretages indgreb i kølemiddelsystemet. Dette vedrører specielt luft/luft varmepumper, hvor det ikke længere er muligt for virksomheder, som ikke er certificerede at installere varmepumper, uanset om der skal efterfyldes kølemiddel eller ej. Læs mere på Teknologisk Instituts hjemmeside: http://www.varmepumpeinfo.dk.

Dette er 2 vigtige begreber, som dækker over, hvor meget varme varmepumpen kan levere i en given driftssituation (ydelse) samt hvor effektivt den gør det (COP).

COP (Coefficient of performance) kaldes varmefaktor på dansk. COP findes ved at dividere afgivet effekt med tilført effekt. Med andre ord, hvor mange gange mere varme afgives i forhold til den elektricitet, som tilføres. Jo højere, desto bedre.

Du skal endvidere være opmærksom på, at ydelse og COP varierer meget med stigende/faldende temperaturniveau. Så når du sammenligner forskellige varmepumper er det derfor vigtigt, at ydelse og COP er opgivet ved samme driftstilstand, typisk 7 grader. (temperaturniveau på kold og varm side).

Dette tal viser, hvor mange gange mere varme du får igen i forhold til tilført elektricitet gennem fyringssæsonen.

Totalt opvarmningsbehov divideret med summen af drivstrøm til pumpen og den tillægsenergi du behøver til opvarmning på de dage pumpen ikke klarer at levere nok varme. Jo højere tal, desto bedre. Mange leverandører opererer med optimistiske tal, ofte op til 4. Højeste i nogle test er 3,3 endda med et godt isoleret hus i et mildt klima.

Afgivet effekt er den energi, som tilføres indendørs i form af varme. Og er summen af den varme pumpen tager fra udeluften plus en del af den tilførte elektricitet.

Tilført effekt er den energimængde, som tilføres i form af elektricitet, og som du efterfølgende betaler el-værket for.

kWh er et mål på energimængde, det vil sige tilført effekt ganget med tid?

Inverter er den elektroniske styring, som regulerer hastigheden på kompressoren og dermed hvor meget varme pumpen giver.

Kølemedium er en væske, som let fordamper. Ved at veksle mellem gas og flydende form, kan den optage og afgive varme.

NEJ, en del varmepumper får problemer, når temperaturen er nede omkring 2 grader og herunder. Da de ikke har hotgasafrimning, opbygges der is på udedelen, som afrimningsfunktionen ikke i tilstrækkelig omfang kan tø op igen. Det betyder, at anlægget bliver ødelagt.

Det er derfor vigtigt at undersøge, om anlægget er designet til danske forhold.

Er du i tvivl er du meget velkommen til at kontakte os.

Der findes p.t. en række billige produkter på markedet. Vær opmærksom på, at mange af de billige modeller hedder næsten det samme som de dyrere modeller, mens de teknisk- og kvalitetsmæssigt er meget forskellige.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at varmepumpen kan køre under danske vejrforhold og det er vigtigt, at der kan skaffes reservedele til varmepumpen. Dette er ofte ikke tilfældet med de billige varmepumper.

Det er derfor en god idé at kontakte et autoriseret kølefirma, inden du køber en varmepumpe. Tag gerne kontakt til flere autoriserede kølefirmaer, inden du bestemmer dig. Det kan spare dig for mange problemer og ærgrelser med din varmepumpe.

Bestil altid din varmepumpe hos et certificeret kølefirma, det sikrer dig, at arbejdet er korrekt udført i henhold til lovgivningen på området.